Svět Individuality

 

Individualita je diktátorským systémem, který světem postupně prorůstá jako rakovina. Jejím cílem je nastolit moderní totalitu plně kontrolovatelné společnosti. Na tomto plánu je nejlepší, že samotní obyvatelé se utlačováni zcela nijak cítit nebudou. Budou totiž maximálně svobodní a to až do extrému. Mohou si vybrat libovolné pohlaví, životní a společenské postavení, přesvědčení, prostě všechny věci, které zaručují maximální svobodu při tvorbě vlastní identity. Mohou být zcela kýmkoliv. A systémově budou mít zaručeno, že tyto jejich identity budou plně respektovány všemi ostatními obyvateli. 

Individualita tak striktně sází na pravidlo „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“ a umocňuje ho do extrému, ve kterém svoboda nikde nezačíná a ani nikde nekončí. Všichni jsme společně nekonečně svobodní.

Pro fungování státu je to pak tím snazší, že jsou všichni obyvatelé pod přísnou kontrolou a jakmile se u někoho objeví sebemenší náznak nerespektování cizí svobody, je okamžitě „odchycen“ a uzavřen do nápravného zařízení, kde je psychologicky rozložen a následně poslán vykonávat manuální a podřadné práce, aby již neohrožoval hlavní moderně-intelektuální společenskou vrstvu. 

Naopak každý, nejlépe introvertní, intelektuální a technologicky zdatný mladý člověk, který se od běžných společenských konvencí vymezuje, je systémem „milován“ a hýčkán, jeho odlišnost je plně podporována a respektována, čímž si systém slibuje podávání větších výkonů. Každý „odpadlík“ je pak zase psychologicky vykořisťován útočením na jeho nejnižší „zvířecí pudy“. Díky tomu je individualita velice efektivním a invazivním systémem.

Stačí si vybrat – chcete být číslem, položkou, unikátní identitou v moderním světě? Nebo se tomu chcete vymezit a dřít pro přežití?